Dalat Wonder Resort

Hệ Thống Phòng Ngủ

 • Phòng hướng vườn nằm ở khu vực yên tình và thanh bình. Hòa mình vào thiên nhiên, có được sự an yên thật sự vì được hít thở bầu không khí trong lành và cảm nhận được sự tĩnh lặng.
  Hướng vườn 25m2 2
 • Phòng hướng Vườn nằm ở khu vực yên tình và thanh bình. Hòa mình vào thiên nhiên, có được sự an yên thật sự vì được hít thở bầu không khí trong lành và cảm nhận được sự tĩnh lặng.
  Hướng vườn 30m2 2
 • Deluxe hướng hồ nằm ở khu vực yên tình và thanh bình. Hòa mình vào thiên nhiên, có được sự an yên thật sự vì được hít thở bầu không khí trong lành và cảm nhận được sự tĩnh lặng.
  Hướng hồ 35m2 2
 • Hòa mình vào thiên nhiên, có được sự an yên thật sự vì được hít thở bầu không khí trong lành và cảm nhận được sự tĩnh lặng.
  Hướng hồ 40m2 2
 • Phòng Family hướng hồ nằm ở khu vực yên tĩnh và thanh bình. Hòa mình vào thiên nhiên, có được sự an yên thật sự vì được hít thở bầu không khí trong lành và cảm nhận được sự tĩnh lặng.
  Hướng hồ 40m2 4
 • Villa cao cấp 02 phòng ngủ hướng hồ là một trong những sự lựa chọn tuyệt vời cho chuyến du lịch gia đình hoặc nhóm bạn đông người muốn ở cạnh nhau trong không khí sinh hoạt thuận tiện. Quý khách có thể cảm nhận được phong cách sống sang trọng, đẳng cấp và quang cảnh ra hồ Tuyền Lâm tuyệt đẹp.
  2
 • Mỗi villa là sự lựa chọn tuyệt vời cho những khách muốn ở cạnh nhau trong không khí sinh hoạt thuận tiện. Quý khách có thể cảm nhận được phong cách sống sang trọng tại đây với các vật dụng đầy đủ và tốt nhất được trang bị với một cách thể hiện trọn vẹn đẳng cấp chất lượng.
  Hướng hồ 8
 • Villa 06 phòng ngủ là một trong những sự lựa chọn tuyệt vời cho chuyến du lịch gia đình hoặc nhóm bạn đông người muốn ở cạnh nhau trong không khí sinh hoạt thuận tiện. Quý khách có thể cảm nhận được phong cách sống sang trọng tại đây với các vật dụng đầy đủ và tốt nhất được trang bị với một cách thể hiện trọn vẹn đẳng cấp chất lượng.
  Hướng vườn 150m2 12
 • Villa 06 phòng ngủ hướng hồ là một trong những sự lựa chọn tuyệt vời cho chuyến du lịch gia đình hoặc nhóm bạn đông người muốn ở cạnh nhau trong không khí sinh hoạt thuận tiện. Quý khách có thể cảm nhận được phong cách sống sang trọng và tầm nhìn ra hồ Tuyền Lâm tuyệt đẹp.
  Hướng hồ 150m2 12
 • Villa 08 phòng ngủ hướng hồ là một trong những sự lựa chọn tuyệt vời cho chuyến du lịch gia đình hoặc nhóm bạn đông người muốn ở cạnh nhau trong không khí sinh hoạt thuận tiện. Quý khách có thể cảm nhận được phong cách sống sang trọng và tầm nhìn ra hồ Tuyền Lâm tuyệt đẹp.
  Hướng hồ 16
 • Villa 11 phòng ngủ hướng hồ là một trong những sự lựa chọn tuyệt vời cho chuyến du lịch gia đình hoặc nhóm bạn đông người muốn ở cạnh nhau trong không khí sinh hoạt thuận tiện. Quý khách có thể cảm nhận được phong cách sống sang trọng và tầm nhìn ra hồ Tuyền Lâm tuyệt đẹp.
  Hướng Hồ 22
 • Villa cao cấp 02 phòng ngủ hướng hồ là một trong những sự lựa chọn tuyệt vời cho chuyến du lịch gia đình hoặc nhóm bạn đông người muốn ở cạnh nhau trong không khí sinh hoạt thuận tiện. Quý khách có thể cảm nhận được phong cách sống sang trọng, đẳng cấp và quang cảnh ra hồ Tuyền Lâm tuyệt đẹp.
 • Villa cao cấp 04 phòng ngủ hướng hồ là một trong những sự lựa chọn tuyệt vời cho chuyến du lịch gia đình hoặc nhóm bạn đông người muốn ở cạnh nhau trong không khí sinh hoạt thuận tiện. Quý khách có thể cảm nhận được phong cách sống sang trọng, đẳng cấp và quang cảnh ra hồ Tuyền Lâm tuyệt đẹp.
  Hướng Hồ
 • Villa cao cấp 06 phòng ngủ hướng hồ là một trong những sự lựa chọn tuyệt vời cho chuyến du lịch gia đình hoặc nhóm bạn đông người muốn ở cạnh nhau trong không khí sinh hoạt thuận tiện. Quý khách có thể cảm nhận được phong cách sống sang trọng, đẳng cấp và quang cảnh ra hồ Tuyền Lâm tuyệt đẹp.
  Hướng Hồ
Top